Pro ultrazvukové metody

Základní informace o sekci:

Sekce sdružuje anesteziology a intenzivisty se zájmem o ultrazvukové aplikace a propagaci ultrazvukových metod v oboru AIM. Cílem sekce je etablovat ultrazvuk jako rutinní součást postupů na jednotkách intenzivní péče, operačních sálech, algeziologických ambulancích a kanylačních centrech.


Představitelé sekce:

Doc. MUDr. Martin Balík Ph.D., KARIM 1.LF UK a VFN Praha
email: martin.balik@vfn.cz

prim. MUDr. Dušan Mach, ARO Nové Město n.Moravě
email: dusan.mach@nnm.cz

prim. MUDr. Daniel Nalos, ARK Masarykova nemocnice Ústí n.Labem
email: nalosdan@seznam.cz


Volby proběhly 12.2016, funkční období 1.2017-1.2020.


Aktivity sekce: 

Ultrazvukové metody se staly součástí našeho oboru tak, jako jím jsou například umělá plicní ventilace a extrakorporální metody v intenzivní péči nebo aplikovaná farmakologie v anesteziologii. Obor AIM si již nelze představit bez echokardiografie u kriticky nemocných a perioperační echokardiografie v kardioanesteziologii, ultrasonografie hrudníku a plic, ultrasonografie trupu u traumat a nejasných šokových stavů, kanylace cév pod ultrazvukovou kontrolou, ultrazvukem cílené regionální anestezie/analgezie nebo třeba bez transkraniálního dopplera.

Sekce organizuje echokurzy a ultrazvukové edukační akce, spolupracuje s vědeckými a organizačními výbory kongresů při organizaci satelitních kurzů. Definuje nepodkročitelná minima ve vědomostech lékařů. Tím určitým způsobem nastavuje mantinely pro lokální edukační akce, které svým odborným potenciálem může podporovat a zaštiťovat. Důležitou pracovní náplní sekce je vyjednávání o úhradách pojišťoven za ultrazvukové aplikace a prosazování ultrazvukových přístrojů jako součást povinného vybavení jednotek intenzivní péče. S tím souvisí i poskytování odborných konzultací při zavádění ultrazvukových metod na pracovištích v Čechách. UZ sekce je platformou pro vyjednávání s podobnými sekcemi jiných společností (např. Česká kardiologická společnost, Česká radiologická společnost…). Na mezinárodní úrovni spolupracuje na projektech ESICM, Winfocus a ESA, podílí se na tvorbě vzdělávacích standardů pro echokardiografii v intenzivní péči (EDEC) a pro UZ navigovanou regionální anestezii (UGRA). V rámci Evropského Diplomu z Echokardiografie pro intenzivisty (EDEC) má v náplni koordinovat síť českých školitelů garantujících praktickou část diplomu a napomáhat českým uchazečům s registrací a přípravou k získání EDEC.

Srdečně zveme:

  • Echokurz pro začátečníky zahrnujícím i hrudní sonografii a kanylace cév konaný v Praze 20.5.2019 (program a další informace ZDE)
  • Echokurz EACTA v Gdaňsku konaný dne 22-25.6.2019 (více informací ZDE)
  • Kurz ultrazvuku hlavy a krku konaný dne 2.5.2019 v Olomouci ( program ZDE)


Dokumenty:

Základní echokardiografické vyšetření – protokol FATE ke stažení zde: Fate Card

Link na EDEC: https://www.esicm.org/education/edec-2/

Struktura EDEC a popis akreditace:
Balik M: Anesteziol Intenziv Med 2018; 28; No.1


Seznam supervizorů EDEC registrovaných ESICM v České republice:

ESICM expert panel a standardy základní edukace v echokardiografii a ultrazvukových metodách (Intensive Care Med 2011; DOI 10.1007/s00134-011-2246-9)
ESICM training standard pokročilé echokardiografie u kriticky nemocných (Intensive Care Med 2014; 40:654–666; DOI 10.1007/s00134-014-3228-5)


Stanovisko UZ sekce k vykazování kodů DRG 91961,91962,91963 (UZ vyšetření srdce, UZ v intenzivní péči mimo ECHO) od 1.1.2019

Sekce pro ultrazvukové metody ČSARIM vítá fakt, že po více než 4 letech vyjednávání o možnosti refundace ultrazvukových vyšetření u kriticky nemocných dochází k vykazování signálních kódů, které budou mapovat faktickou četnost používání ultrazvukového přístroje v intenzivní péči. Ideálním výsledkem bude změna vyhlášky o přístrojovém vybavení intenzivní péče, kde musí být trvale dostupný ultrazvukový přístroj stejně jako monitor, ventilátor nebo přístroj na náhradu/podporu funkce ledvin. Od 1. ledna 2019 odbornost 708 (AIM) vykazuje v intenzivní péči a perioperační tyto kódy:
91961, tj. komplexní echokardiografické vyšetření u kriticky nemocného. Provádí kvalifikovaný intenzivista, součástí vyšetření je zápis v dokumentaci interpretující hemodynamický stav a stanovující cíle další léčby. 
91962, tj. kontrolní echokardiografické vyšetření u kriticky nemocného. Součástí vyšetření je zápis v dokumentaci hodnotící aktuální stav pacienta a stanovující další postup. 
91963, tj. ultrazvukové vyšetření pacienta v intenzivní péči nebo perioperačně (mimo echokardiografie). Zahrnuje hrudní ultrazvuk, břišní sonografii, transkraniální Doppler, ultrazvukem asistovaná kanylace arteriálního nebo žilního řečiště, drenáže pod kontrolou ultrazvuku a ultrazvukem navigovanou regionální anestezii. Součástí vyšetření je zápis v dokumentaci pacienta.


Program echokurzu při 13. kongresu ČSIM v Praze, Hotel Pyramida, 24.4.2019.

Partneři

Členství v mezinárodních organizacích

Jsme součástí:

Světového společenství anesteziologů
World Federation of Societies of Anaesthesiologists

World Federation Of Societies of Anaesthesiologists

Regionálního celku
European Society of Anaesthesiology

ESA