Pro zajištění dýchacích cest

Základní informace o sekci:

Sdružovat lékaře a nelékařské pracovníky, kteří provádějí a/nebo se zajímají o techniky zajištění dýchacích cest, udržení jejich průchodnosti a ventilaci v anesteziologii, resuscitaci a intenzivní medicíně. 
Konkrétně se jedná o:

 • Techniky a algoritmy konvenčního zajištění dýchacích cest – tracheální intubace, supraglotické pomůcky
 • Techniky a algoritmy zajištění dýchacích cest v urgentních situacích včetně chirurgických přístupů do trachey
 • Nekonvenční techniky oxygenace a ventilace – THRIVE, HFJV, ECMO
 • Techniky zajištění dýchacích cest v hrudní chirurgii
 • Fibrooptická intubace, použití fibroskopu v oboru AIM
 • Simulace a výuka v oblasti zajištění dýchacích cest
 • Využití zobrazovacích metod v zajištění dýchacích cest

Členská základna:

 1. Lékaři se získanou odbornou způsobilostí v oborec
  • Anesteziologie a intenzivní medicína
  • Intenzivní medicína
  • Plicní lékařství
  • Radiologie
 2. Lékaři a nelékařští pracovníci bez specializované způsobilosti ve výše uvedených oborech a se zájmem o problematiku zajištění dýchacích cest

Partneři a zahraniční partneři:

 • European Society for Airway Management
 • Difficult Airway Society
 • Sekce pro ultrazvukové metody České společnosti anesteziologie, resuscitace a intenzivní medicíny

Představitelé sekcí:

Předseda přípravného výboru:
prof. MUDr. Pavel Michálek, Ph.D., D.E.S.A. M.Sc.

Členové přípravného výboru:
doc. MUDr. Petr Štourač, Ph.D.
MUDr. Olga Klementová, PhD.
MUDr. Pavel Herda
MUDr. Michal Otáhal
MUDr. Lukáš Dadák, PhD.
Plk. MUDr. Tomáš Henlín


Aktivity sekce:

 • organizace odborných teoretických i praktických vzdělávacích akcí – semináře, kurzy, workshopy, konference, odborné sekce na kongresech ČSARIM i regionálních konferencích
 • iniciace a příprava vzniku odborného certifikovaného vzdělávacího programu v Zajištění dýchacích cest
 • příprava a publikace odborných písemných materiálů, které se vztahují k činosti SZDC – koncepce činnosti, doporučené odborné postupy, algoritmy, informované souhlasy s intervenčními zákroky, organizace výuky a algoritmů na jednotlivých pracovištích
 • spolupracovat s ostatními společnostmi a sekcemi pro zajištění dýchacích cest ve středoevropském regionu i v Evropské unii – EAMS, DAS
 • spolupracovat s ostatními podobnými nebo styčnými společnostmi nebo sekcemi společností České lékařské společnosti Jana Evangelisty Purkyně

Již proběhlé akce:

Nejbližší akce:

 • Dny plicní endoskopie a intenzivní pneumologie
  1. společný kongres bronchologické sekce pro zajištění dýchacích cest ČPFS a ČSARIM
  6. až 7. 12. 2019
  Program v PDF

Dokumenty:

Doporučené postupy:

 1. Difficult Airway Society Guidelines 2015 –https://www.das.uk.com/guidelines/das_intubation_guidelines
 2. American Society of Anesthesiologists Difficult Airway Guidelines 2013 – http://anesthesiology.pubs.asahq.org/article.aspx?articleid=1918684

Anglický název: Czech Airway Focus Group, Czech Society of   Anaesthesiology, Resuscitation and Intensive Medicine (CAFG)

Zajímavé odkazy:

 1. European Society for Airway Management (EAMS) –https://www.facebook.com/eamsociety/
 2. Difficult Airway Society (DAS – UK) – https://das.uk.com
 3. Society for Airway Management (SAM – USA) – www.samhq.com
 4. Society for Head and Neck Anesthesia (SHANA – USA) – www.shanahq.com
 5. EuropeanSociety of Anaesthesiology (ESA) – www.esahq.org

Poznámka:

Členství v sekci je bezplatné, je umožněno všem členům ČSARIM, lékařům i sestrám. Zájemci prosím kontaktujte e-mailem Ing. Lucii Tošovskou (tosovska@associationhouse.cz) nebo přímo prof. Pavla Michálka (pavel.michalek@vfn.cz)

Partneři

Členství v mezinárodních organizacích

Jsme součástí:

Světového společenství anesteziologů
World Federation of Societies of Anaesthesiologists

World Federation Of Societies of Anaesthesiologists

Regionálního celku
European Society of Anaesthesiology

ESA