Sekce mladých anesteziologů a intenzivistů

Základní informace o sekci:

Sekce mladých anesteziologů a intenzivistů (SMAI) vznikla na popud ESA Trainees Committee v roce 2017 při ČSARIM a za podpory portálu AKUTNĚ.CZ. Cílem je sdružovat mladé, začínající lékaře, kteří by mohli prostřednictvím svých zástupců tlumočit své stesky, požadavky či připomínky k systému vzdělávání a organizaci. Aktivně se podílíme na tvorbě nového vzdělávacího programu a organizujeme vzdělávací akce různého formátu zaměřené na mladé lékaře našeho oboru. Od roku 2020 funguje SMAI jako sdílená sekce ČSARIM a ČSIM.

Přidej se! Využij možnost vyjádřit se! Teď je ta správná doba…

Přihláška ke stažení zde


Představitelé sekcí:

Zástupce ČR v ESA Trainee Committee a předsedkyně:
MUDr. Martina Klincová (Brno) – klincova.martina@smai.cz

Členové výboru – výbor bude nově stanoven pro společnou sekci
MUDr. Ondřej Jor (Ostrava)
MUDr. Jitka Chlupová (Brno)
MUDr. Tomáš Pařízek (Ústí nad Labem)
MUDr. Alena Trčková (Brno)
MUDr. Eva Klabusayová (Hradec Králové)
MUDr. Kateřina Adámková (Praha)
MUDr. Peter Brestovanský (Praha)


Aktivity sekce:

Facebooková skupina SMAI

Novinkou v letošním roku je Fond Mobility SMAI ČSARIM, který vznikl za účelem podpory mladých lékařů našeho oboru. Moc děkujeme za tuhle nebývalou a nejenom finanční podporu ze strany ČSARIM. Podívejte se, rozhodně stojí za to!  

Srdečně zveme na:

 • 4. Setkání mladých anesteziologů, 25.4.2020, Ostrava
 • XIV. KONGRES ČESKÉ SPOLEČNOSTI INTENZIVNÍ MEDICÍNY, Blok kazuistik SMAI, 4.6. 2020, Mikulov
 • XII. Konference AKUTNĚ, Paralelní blok Sekce mladých anesteziologů, 21.11.2020, Brno

Již proběhlo:

 • 2. Den mladých intenzivistů, Colours of Sepsis, 28.1.2020, Ostrava
 • XI. Konference AKUTNĚ, Paralelní blok Sekce mladých anesteziologů „Jaké chyby dělají nejčastěji mladí anesteziologové a intenzivisté?“, 16.11.2019, Brno
 • 3. Setkání mladých anesteziologů, 6.4.2019, Ostrava
 • Setkání mladých anesteziologů, 14.10.2017, Ostrava
 • IX. Konference AKUTNĚ, Paralelní blok „Co bych měl vědět než…“, 25.11.2017, Brno
 • Nenaplněné priority oboru AIM, „Akreditované pracoviště – pohled mladého anesteziologa“ 15.3.2018, Praha
 • 2. Setkání mladých anesteziologů, 21.4.2018
 • Kongres ČSARIM, Blok „Co bychom se od vás všechno mohli naučit…“, 4.10.2018, Praha
 • X. Konference AKUTNĚ, Paralelní blok „Co bych měl správně dělat, když…“, 17.11.2018, Brno
 • Den mladých intenzivistů, Colours of Sepsis, 28.1.2019, Ostrava

Sborníky a reportáže z již proběhlých akcí naleznete na http://www.akutne.cz/index.php?pg=sborniky a na webu https://www.mladianesteziologove.cz/archiv/


Dokumenty:

Přihláška do SMAI

Fond Mobility SMAI ČSARIM a Seznam podporovaných akcí na rok 2020

Článek v časopisu Anesteziologie a intenzivní medicína, 2019, 30:162–169

Článek ESA Newsletter, Issue 80

Článek v časopisu Postgraduální medicína 2018, ročník 20, číslo 5 – Obor Anesteziologie a intenzivní medicína z pohledu mladého anesteziologa – přednosti a úskalí. Sekce mladých anesteziologů.

Partneři

Členství v mezinárodních organizacích

Jsme součástí:

Světového společenství anesteziologů
World Federation of Societies of Anaesthesiologists

World Federation Of Societies of Anaesthesiologists

Regionálního celku
European Society of Anaesthesiology

ESA