Sekce privátních anesteziologů

Základní informace:

Sekce privátní anestezie (SPA) si klade za cíl sdružovat anesteziology, kteří pracují mimo rámec nemocnic, v soukromém sektoru. Považujeme tento sektor privátních praxí, který se nyní rychle rozšiřuje, za částečně opomíjený a vzhledem ke specifikům jistě zasluhující péči a pozornost.

Představitelé sekce:

MUDr. Martin Voldřich PhD.
MUDr. Michal Otáhal

Cíle:

Chceme přispět ke kultivace segmentu privátní anestezie, chceme být platformou pro výměnu informací, pro sdílení informačních zdrojů, sdílení „dobrých“ praktických postupů, předávání praktických zkušeností nejenom medicínských, ale týkajících se profesní odpovědnosti, např.  monitorace trhu s profesním pojištěním včetně všech právních aspektů. V plánu je vytvoření návodů pro založení IČO, s.r.o., včetně právních a finančních analýz. Chceme sdílet informace a zkušenosti s nákupem techniky, materiálů, léků – přispět k dostupnosti, informování o výpadcích.

Cílem SPA bude také monitorace segmentu privátní anestezie: zatím není známo množství samostatně pracujících anesteziologů, počet výkonů, počet nehrazené péče zdravotními pojišťovnami. Cílem SPA je a bude i monitorace kvality péče, event. definování reálných minimálních nepodkročitelných standardů péče.

SPA by chtěla aktivně přispět i k problematice cenotvorby, chceme přispět ke zvýšení platby za anesteziologické služby a to včetně platby pojišťoven. Chceme přispět k větší samostatnosti oboru, vytvoření rovnoprávných podmínek odměňování bez vazalského navázání na operační obory.

V rámci ČSARIM se budeme snažit o zlepšení komunikace, chceme vytvořit elektronickou, rychle fungující platformu vytvořením funkčního chatu event. založením a udržováním nových informačních kanálů.

Rádi bychom oslovili velkou část našich kolegů, kteří tvoří „mlčící většinu“, abychom si vytvořili představu o členské základně a jejich problémech. 

Taktéž bychom chtěli propagovat postupy spojené s podáváním TIVA. Jednak v podobě sedace či analgosedace nebo v podobě klasické TIVA, a to především většího zapojení podávání dle TCI protokolu.

Aktivity:

Na posledním XXV. kongresu ČSARIM byla etablována sekce Anestezie v privátní praxi, která měla velké množství velice pozitivních ohlasů. Na nadcházejícím kongresu ČSARIM chceme věnovat Anestezii v privátní praxi celý blok, ve kterém by byla komplexně pojednána problematika tohoto segmentu anesteziologické péče, medicínské aspekty, právní aspekty, pojištění a jiné.

Partneři

Členství v mezinárodních organizacích

Jsme součástí:

Světového společenství anesteziologů
World Federation of Societies of Anaesthesiologists

World Federation Of Societies of Anaesthesiologists

Regionálního celku
European Society of Anaesthesiology

ESA