Kalendova cena

Ocenění 2018

Dagmar Seidlová Petr Štourač a kol.: Perioperační medicína nejen pro praktické lékaře

Ocenění 2016

Vymazal T., Michálek P. a kol.: Anestezie a pooperační péče v hrudní chirurgii.

Ocenění 2015

Průcha M., Fedora M., Kieslichová E., Šrámek V. (2015): SEPSE.

Ocenění 2014

Tyll T., Dostálová V., Netuka D. a kol.: Neuroanestezie a základy neurointenzivní péče.

Ocenění 2013

Michálek P., Donaldson W.: The I-Gel Supraglottic Airway. 

Ocenění 2012

Michálek P., Stern M., Štádler P. et al.: Anestezie a pooperační péče v cévní chirurgii.

Ocenění 2011

Anesteziologie

Málek J. a kol.: Praktická anesteziologie.

Intenzivní medicína

Ševela K., Ševčík P. a kol.: Akutní intoxikace.

Ocenění 2010

Nalos D., Mach D. a kol.: Periferní nervové blokády.

Partneři

Členství v mezinárodních organizacích

Jsme součástí:

Světového společenství anesteziologů
World Federation of Societies of Anaesthesiologists

World Federation Of Societies of Anaesthesiologists

Regionálního celku
European Society of Anaesthesiology

ESA