Medaile Františka Celestýna Opitze

Ocenění v r. 2018

doc. MUDr. Adolfa Scheinarová, CSc.

Ocenění v r. 2015

MUDr. Ivan Herold

Ocenění v r. 2014

cena nebyla udělena

Ocenění v r. 2013

doc. MUDr. Jarmila Drábková, CSc.

Ocenění v r. 2012

prof. MUDr. Karel Cvachovec, CSc., MBA 
MUDr. Milan Juchelka 
MUDr. Vladimír Kyncl

Ocenění v r. 2010

prof. MUDr. Karel Škarvan 
doc. MUDr. Václav Fessl, CSc.

Ocenění v r. 2009

doc. MUDr. Jarmila Drábková, CSc. 
MUDr. Dimitrij Miloschewský

Ocenění v r. 2008

prof. MUDr. Danuše Táborská, DrSc. 
MUDr. Vladimír Lemon, CSc. 
doc. MUDr. Bořivoj Dvořáček

Ocenění v r. 2007

prof. MUDr. Jiří Pokorný, DrSc.

Partneři

Členství v mezinárodních organizacích

Jsme součástí:

Světového společenství anesteziologů
World Federation of Societies of Anaesthesiologists

World Federation Of Societies of Anaesthesiologists

Regionálního celku
European Society of Anaesthesiology

ESA