Počtova cena

Ocenění 2018

REIMER P., KÁŇOVÁ M., MÁCA J., ŠEVČÍK P., BURDA M., ADAMUS M.: Vztah variability srdeční frekvence a perioperační systémové zánětlivé odpovědi.

Ocenění 2017

Horáček M. et al: Účinek noční směny/služby na repolarizaci srdce u sester a lékařů (studie EQUINDOC)

Původní práce publikovaná v časopise Anesteziologie a intenzivní medicína v roce 2017, r. 28, č. 2, 85-92.

Ocenění 2016

Mokrejš P. et al.: Resuscitační poranění u mimonemocničních náhlých zástav oběhu.

Původní práce publikovaná v časopise Anesteziologie a intenzivní medicína v roce 2016, r. 27, č. 5, 315-319.

Ocenění 2015

Kateřina Dostálová a kol.: Sledování bolesti v krku po zavedení laryngeální masky.

Původní práce publikovaná v časopise Anesteziologie a intenzivní medicína v roce 2015, r. 26, č. 2, 72-78.

Ocenění 2014

Martin Nováček, Graeme Sanders a kol.: The effect of clonidine on desflurane consumption using bispectral index monitoring during general anaesthesia: Randomised, double-blind, placebo controlled study.

Původní práce publikovaná v časopise Anesteziologie a intenzivní medicína v roce 2014, r. 25,  č. 6 , 409–417.

Ocenění 2013

Jiří Žurek a kol.: Vliv kombinace pronační polohy a vysokofrekvenční oscilační ventilace na výměnu krevních plynů u experimentálního modelu syndromu akutní respirační tísně.

Původní práce publikovaná v časopise Anesteziologie a intenzivní medicína v roce 2013, r. 24,  č. 1 , 31–37.

Ocenění 2012

Anesteziologie

Milan Adamus a kol.: Vliv věku a pohlaví na farmakodynamické vlastnosti rokuronia během totální intravenózní anestezie – prospektivní studie.

Původní práce publikovaná v časopise Anesteziologie a intenzivní medicína v roce 2012, r. 23,  č. 1 , 21–27.

Intenzivní medicína

Jiří Žurek a kol.: Trefoil factor 1 jako ukazatel poškození střevní sliznice během septických stavů u dětí.

Původní práce publikovaná v časopise Anesteziologie a intenzivní medicína v roce 2012, r. 23,  č. 2 , 83–90.

Ocenění 2011

Ivan Čundrle jr. a kol.: The influence of temperature adjustment on thromboelastography results: prospective cohort study.

Původní práce publikovaná v časopise Anesteziologie a intenzivní medicína v roce 2011, r. 22,  č. 5 , 253–259.

Ocenění 2010

Milan Adamus: Vliv věku na farmakodynamické vlastnosti cisatrakuria, rokuronia a vekuronia u mužů během totální intravenózní anestezie – prospektivní studie.

Původní práce publikovaná v časopise Anesteziologie a intenzivní medicína v roce 2010, r. 21,  č. 2.

Partneři

Členství v mezinárodních organizacích

Jsme součástí:

Světového společenství anesteziologů
World Federation of Societies of Anaesthesiologists

World Federation Of Societies of Anaesthesiologists

Regionálního celku
European Society of Anaesthesiology

ESA