⟵ Zpět na kalendář

2018


10
pro

Vážené kolegyně a kolegové,

dovoluji si vás upozornit na tradiční kurz Novinky v intenzivní medicíně.

Kurz pořádá Katedra AIM IPVZ společně s Výukovým pracovištěm IM IPVZ se sídlem v Ostravě ve dnech 10. – 14. 12. 2018 v Hotelu
ILF v Praze. Kurz pojedná problematiku intenzívní medicíny nejen z pohledu našeho oboru, ale i z pohledu jiných významných s námi spolupracujících oborů. Stále je možné se přihlásit na odkazu:
https://www.ipvz.cz/vzdelavaci-akce/51430-kurz-aktualni-otazky-v-intenzivni-medicine.

S pozdravem, 

prof. MUDr. Karel Cvachovec, CSc., MBA

Regionální

Místo konání: Hotel ILF, Budějovická 15, 141 00 Praha 4
Webové stránky
Od: 10. prosince, do: 14. prosince

Partneři

Členství v mezinárodních organizacích

Jsme součástí:

Světového společenství anesteziologů
World Federation of Societies of Anaesthesiologists

World Federation Of Societies of Anaesthesiologists

Regionálního celku
European Society of Anaesthesiology

ESA