Výsledky voleb 2018

Výsledky voleb do výboru ČSARIM ČLS JEP naleznete ZDE.

Výsledky voleb do revizní komise ČSARIM ČLS JEP naleznete ZDE .


Dle volebního řádu ČLS JEP je možné podat stížnost v písemné podobě do 1 měsíce od vyhlášení výsledků voleb, tj. od 19. 12. 2018, na adresu volební komise. 

Ustanovující schůze nového výboru, na kterém se zvolili představitelé společnosti (předseda, místopředsedové, vědecký sekretář, pokladník a předseda revizní komise), se uskutečnila dne 6. 2. 2019, po uplynutí 30-ti denní lhůty k možnému podání stížností volební komisi.

Partneři

Členství v mezinárodních organizacích

Jsme součástí:

Světového společenství anesteziologů
World Federation of Societies of Anaesthesiologists

World Federation Of Societies of Anaesthesiologists

Regionálního celku
European Society of Anaesthesiology

ESA