Úvodní slovo

Vážené kolegyně a kolegové,

       Zvolili jste nový výbor naší odborné společnosti na léta 2015 – 2018. Děkujeme vám za vaše hlasy i podporu, kterou cítíme jako významný závazek. Volební účast ve druhém kole činila 28,7%, což dává výboru dostatečně silný mandát, silnější než v minulosti. Jen pro srovnání – celostátní volební účast v loňských senátních volbách činila 17% a v eurovolbách 18,2%... Česká společnost anesteziologie, resuscitace a intenzívní medicíny vstupuje do nového období jako silná, dobře konsolidovaná a svých cílů si vědomá složka České lékařské společnosti Jana Ev. Purkyně. Zvolení členové výboru nyní společně pracují na programovém prohlášení , se kterým vás seznámíme v době co nejkratší. Co v něm určitě nebude chybět? Budeme usilovat o co nejvyšší odbornou i organizační úroveň námi pořádaných či zaštítěných vědeckých a vzdělávacích aktivit. Jejich odborný záběr bude i nadále zahrnovat činnost anesteziologickou – tedy perioperační medicínu, intenzívní péči ve všech jejích formách a problematiku léčby bolesti. Budeme otevření mezioborové spolupráci a spolupráci lékařských i nelékařských profesí. V úsilí o kvalitu, bezpečnost a dostupnost naší péče nelze polevit. Pacienti to od nás očekávají. S tím souvisí i otázka oborového vzdělávání. Se současnou podobou specializačního vzdělávání je spokojen jen málokdo a je tak velmi pravděpodobné, že se výbor bude muset angažovat v úpravě jeho náplně i organizační podoby. Zcela jistě budeme pokračovat v přípravě doporučených postupů. Nejsou to dogmata, ale pomocníci při zajišťování kvalitní a bezpečné péče a měly by být i argumentem při jednání s plátci zdravotní péče i managementy zdravotnických zařízení. Před výborem stojí také naprosto ojedinělá výzva – příprava světového kongresu anesteziologů v Praze v roce 2020. Vyžádá si to širokou mezinárodní spolupráci a velmi intenzívní všestrannou přípravu na domácí půdě. Před takovým úkolem jsme nikdy nestáli. Nicméně, v roce 2018 kdy budeme ze svých funkcí skládat účty, musí být kongres v hlavních rysech zajištěn organizačně, odborně i finančně. Výbor naší odborné společnosti by však nemohl pracovat bez vaší podpory – velmi o ní stojíme. Podporou myslíme i kritická slova, bez zpětné vazby od nejširší členské základny odborná společnost fungovat nemůže. Cesty komunikace budou pro tento účel dostatečné. Byli jsme zvoleni vašimi hlasy a jen vám se ze svých funkcí můžeme zodpovídat.


prof. MUDr. Karel Cvachovec, CSc., MBA
předseda výboru ČSARIM


21.05.15

Datum konání: 21. a 22. května 2015
Místo konání: Pardubice

Aktuality

Česká společnost anesteziologie, resuscitace a intenzívní medicíny ČLS JEP se spolupodílela na významném edičním počinu nakladatelství Grada Publishing a. s. Do prodeje se dostává publikace PAUL G. BARASH, BRUCE F. CULLEN, ROBERT K. STOELTING a kol.: KLINICKÁ ANESTEZIOLOGIE – PŘEKLAD 6. VYDÁNÍ. Tato významná publikace se nepochybně stane významným zdrojem poučení pro všechny anesteziology a bude zařazena mezi základní prameny v rámci specializačního vzdělávání. Doporučujeme vaší pozornosti!

O ostatních publikacích nakladatelství se dozvíte více na www.grada.cz.

Výbor ČSARIM vyhlašuje při příležitosti XXII. kongresu ČSARIM konaného ve dnech 24. až 26. září 2015 v Plzni soutěž o nejlepší odborné publikace publikované členy ČSARIM v roce 2014 (v elektronické nebo tištěné podobě).

Kategorie:
1) Počtova cena za nejlepší původní práci publikovanou v časopisu Anesteziologie a intenzivní medicína v roce 2014
2) Keszlerova cena za nejlepší publikovaná práce s oborovou tématikou v časopise s IF v tištěné nebo elektronické versi v průběhu roku 2014
3) Kalendova cena za nejlepší knižní publikaci s oborovou tématikou vydaná v roce 2014
4) Dvořáčkova cena za nejlepší původní práci v oblasti anesteziologie a perioperační medicíny publikovanou v roce 2014

Podrobnosti ke stažení zde.

Programové prohlášení výboru České společnosti anesteziologie, resuscitace a intenzivní medicíny 2015–2018 naleznete zde.

Sjezd zhodnotil a ukončil za přítomnosti 125 delegátů všech odborných společností a Spolků lékařů funkční období let 2011–2014. Přijal zprávu o činnosti za uvedené období, vyslovil řadu kritických připomínek především k postavení ČLS JEP ve veřejném životě, k situaci lékařů, k prognózám; formuloval v usnesení řadu návrhů pro nastávající funkční období; přijal konsenzuálním hlasováním několik změn ve stanovách a po živé diskusi i několik nových odborných společností.

Více zde.

Další

Důležité odkazy

XXII. kongres ČSARIM: www.csarim2015.cz

Česká resuscitační rada: www.resuscitace.cz

Výukový internetový portál: www.akutne.cz

Odborný a společenský měsíčník: www.rajskyplyn.cz

 

Hymna anesteziologů: www.youtube.com


Další zajímavé odkazy zde.

 

 

Platinový partner
Zlatý partner
Stříbrný partner

www.sdaim.cz

Developed by MagicWARE | Počet návštěvníků: visitors Články vyjadřují názory autorů a jsou majetkem ČSARIM © 1998-2015 ČSARIM