Úvodní slovo

Vážené kolegyně a kolegové, členové a členky České společnosti anesteziologie, resuscitace a intenzívní medicíny ČLS JEP,

       výbor naší odborné společnosti zvolený na období let 2011-2014 se na vás obrací s výzvou ke spolupráci. Jsme společností dobře konsolidovanou a výčet i úroveň vědeckých, odborných a vzdělávacích akcí, které organizujeme či zaštiťujeme, jsou plně srovnatelné s tím, s čím se setkávají naši kolegové v západní Evropě. I nadále bude naším předním cílem nabízet vám za rozumnou cenu odborně hodnotný a dobře organizovaný program takovýchto akcí. Budeme se snažit, abyste si z nich odváželi nové či aktualizované odborné poznatky, které ve vaší práci naleznou bezprostřední uplatnění a přispějí k vašemu odbornému růstu. V celkovém povznesení úrovně oboru anesteziologie a intenzívní medicína spatřujeme – v souladu s obecnými cíly ČLS JEP – hlavní smysl mandátu, který jsme ve volbách dostali. Náš obor – připomeňme, že již více než 1 a ½ roku se plně ve shodě se svojí náplní nazývá Anesteziologie a intenzívní medicína – je klíčovým medicínským oborem nemocniční sféry. To se ukazuje nejen v rovině provozní a organizační, ale především v rovině odborné. Naši pacienti od nás očekávají profesionalitu, bezpečí, empatii a hlavně – věří nám. Musí být naším cílem jejich očekávání naplnit a naše odborná společnost k tomu jistě může v podstatné míře napomoci.

prof. MUDr. Karel Cvachovec, CSc., MBA
předseda výboru ČSARIM

Úplné znění programového prohlášení ZDE.

03.09.14

Datum konání: 3. až 6. září 2014
Místo konání: Sevilla, Španělsko
Více informací na esra.kenes.com

Aktuality

XXI. kongres ČSARIM

Více o XXI. kongresu ČSARIM na webových stránkách www.csarim2014.cz.

Ve dnech 16. a 17. 4. 2015 se v Praze uskuteční 16th Annual NATA Symposium on Patient Blood Management, Haemostasis & Thrombosis.
Naši členové jsou srdečně zváni k účasti, veškeré údaje ke stažení na www.nataonline.com.

První oznámení ke stažení zde.
Formulář pro zaslání abstrakt ke stažení zde.

Výbor ČSARIM vyhlašuje při příležitosti 21. kongresu ČSARIM ve dnech 2. až 4. 10. 2014 v Olomouci soutěž o nejlepší odborné publikace a články členů ČSARIM publikované v roce 2013.

Další

Důležité odkazy

XX. kongres ČSARIM: www.csarim2013.cz

Česká resuscitační rada: www.resuscitace.cz

Výukový internetový portál: www.akutne.cz

Odborný a společenský měsíčník: www.rajskyplyn.cz

 

Hymna anesteziologů: www.youtube.com


Další zajímavé odkazy zde.

 

 

Platinový partner
Zlatý partner
Stříbrný partner
Developed by MagicWare Developed by MagicWARE | Počet návštěvníků: visitors Články vyjadřují názory autorů a jsou majetkem ČSARIM © 1998-2006 ČSARIM