Kongres České společnosti anesteziologie, resuscitace a intenzivní medicíny

Úvodní slovo

Vážené kolegyně a kolegové,

       Zvolili jste nový výbor naší odborné společnosti na léta 2015 – 2018. Děkujeme vám za vaše hlasy i podporu, kterou cítíme jako významný závazek. Volební účast ve druhém kole činila 28,7%, což dává výboru dostatečně silný mandát, silnější než v minulosti. Jen pro srovnání – celostátní volební účast v loňských senátních volbách činila 17% a v eurovolbách 18,2%... Česká společnost anesteziologie, resuscitace a intenzívní medicíny vstupuje do nového období jako silná, dobře konsolidovaná a svých cílů si vědomá složka České lékařské společnosti Jana Ev. Purkyně. Zvolení členové výboru nyní společně pracují na programovém prohlášení , se kterým vás seznámíme v době co nejkratší. Co v něm určitě nebude chybět? Budeme usilovat o co nejvyšší odbornou i organizační úroveň námi pořádaných či zaštítěných vědeckých a vzdělávacích aktivit. Jejich odborný záběr bude i nadále zahrnovat činnost anesteziologickou – tedy perioperační medicínu, intenzívní péči ve všech jejích formách a problematiku léčby bolesti. Budeme otevření mezioborové spolupráci a spolupráci lékařských i nelékařských profesí. V úsilí o kvalitu, bezpečnost a dostupnost naší péče nelze polevit. Pacienti to od nás očekávají. S tím souvisí i otázka oborového vzdělávání. Se současnou podobou specializačního vzdělávání je spokojen jen málokdo a je tak velmi pravděpodobné, že se výbor bude muset angažovat v úpravě jeho náplně i organizační podoby. Zcela jistě budeme pokračovat v přípravě doporučených postupů. Nejsou to dogmata, ale pomocníci při zajišťování kvalitní a bezpečné péče a měly by být i argumentem při jednání s plátci zdravotní péče i managementy zdravotnických zařízení. Před výborem stojí také naprosto ojedinělá výzva – příprava světového kongresu anesteziologů v Praze v roce 2020. Vyžádá si to širokou mezinárodní spolupráci a velmi intenzívní všestrannou přípravu na domácí půdě. Před takovým úkolem jsme nikdy nestáli. Nicméně, v roce 2018 kdy budeme ze svých funkcí skládat účty, musí být kongres v hlavních rysech zajištěn organizačně, odborně i finančně. Výbor naší odborné společnosti by však nemohl pracovat bez vaší podpory – velmi o ní stojíme. Podporou myslíme i kritická slova, bez zpětné vazby od nejširší členské základny odborná společnost fungovat nemůže. Cesty komunikace budou pro tento účel dostatečné. Byli jsme zvoleni vašimi hlasy a jen vám se ze svých funkcí můžeme zodpovídat.


prof. MUDr. Karel Cvachovec, CSc., MBA
předseda výboru ČSARIM


30.03.17

Datum konání: 30.3.2017
Čas konání: 10:00 - 15:00 hodin
Místo konání: Kongresové Centrum City, Praha
Předběžný program ke stažení ZDE.

Prosíme zájemce o prezentaci o nahlášení se Michaele Jurčekové (jurcekova@associationhouse.cz). Prosím uveďte své jméno a pracoviště.


Aktuality

 

Vážené kolegyně a kolegové, zajištění bezpečnosti našich pacientů je naší základní povinností. Poznání i materiálové vybavení se vyvíjejí a s tím současně rostou i požadavky na zajištění bezpečnosti. Výbor ČSARIM velmi naléhavě vnímá zjevný rozpor mezi objektívními riziky perioperačního podávání myorelaxancií a zcela nedostatečným hodnocením jejich účinku a odeznění v praxi. Doporučujeme, aby tam, kde to vybavení pracoviště umožňuje, byl účinek svalových relaxancií přístrojově monitorován. Při nákupech přístrojové techniky a zadávání specifikací pro výběrová řízení je třeba požadavek na možnost objektívního a kvantitatívního hodnocení hloubky nervosvalové blokády výslovně uvádět. Věříme, že se dovybavení pracovišť uskuteční v době co možná nejkratší.

Za výbor ČSARIM, Prof. Dr. Karel Cvachovec, CSc., MBA

Stanovisko ke stažení ZDE.

Část 1 Evropského diplomu v anesteziologii a intenzivní medicíně (EDAIC), který je organizován Evropskou anesteziologickou společností (ESA) bude probíhat i v Praze 16. Září 2017. Přihlášení je možné online přes stránky ESA ZDE. Část 1 je písemná a je uznávána jako alternativa povinného písemného testu před atestací z Anesteziologie a intenzivní medicíny.

Nabízíme:

· práci v moderním prostředí nově vybudovaného oddělení Následné intenzivní péče a dlouhodobé intenzivní ošetřovatelské péče

· nadstandardní finanční ohodnocení

· stabilizační příspěvek při nástupu

· ubytování

· podpora dalšího profesního rozvoje

· možnost realizace klinických studií

· možnost čerpání interní grantové podpory pro vědeckovýzkumné činnosti

Nástup možný ihned.

Pro další informace: Ing. Vojtěch Krump, tel: 733 783 899, 477 117 960, email: vojtech.krump@kzcr.eu

Vážené kolegyně a kolegové ,
při příležitosti XXIV. kongresu ČSARIM v Brně (7.- 9. 9. 2017) vyhlašuje výbor ČSARIM soutěž o nejlepší odborné publikace vypracované Vámi, členy ČSARIM, které byly
v roce 2016 publikovány v elektronické nebo tištěné podobě. První nebo korespondující autor musí být členem ČSARIM.

Kategorie:

  1. Počtova cena za nejlepší původní práci publikovanou v časopisu Anesteziologie a intenzivní medicína v roce 2016
  2. Keszlerova cena za nejlepší publikovanou práci s oborovou tématikou v časopise s IF v tištěné nebo elektronické verzi v průběhu roku 2016
  3. Kalendova cena za nejlepší knižní publikaci s oborovou tématikou vydanou v roce 2016
  4. Dvořáčkova cena za nejlepší původní práci v oblasti anesteziologie a perioperační medicíny publikovanou v roce 2016
Do soutěže o Keszlerovu, Kalendovu a Dvořáčkovu cenu je nutné, aby sám autor práci do soutěže přihlásil, nebo aby byla práce do soutěže navržena. Přihlášky do soutěže nebo návrhy na ocenění spolu s navrženou prací v .pdf (u článků) a/nebo originálem knižní publikace zasílejte do 31.5.2017 na adresu :

MUDr Ivan Herold, CSc., Anesteziologicko resuscitační oddělení,
oblastní nemocnice Mladá Boleslav a.s.
V. Klementa 147, 293 01 Mladá Boleslav nebo ivan.herold@onmb.cz.

V každé kategorii budou vyhlášeny nominované práce a vítězná práce bude odměněna částkou 20 000 Kč. Výsledky soutěže budou vyhlášeny během zahajovacího ceremoniálu XXIV. kongresu
ČSARIM v Brně.

Prof. MUDr Karel Cvachovec, CSc., MBA
předseda ČSARIM

MUDr Ivan Herold, CSc.
2.místopředseda ČSARIM

Další

Důležité odkazy

XXII. kongres ČSARIM: www.csarim2015.cz

Česká resuscitační rada: www.resuscitace.cz

Výukový internetový portál: www.akutne.cz

Odborný a společenský měsíčník: www.rajskyplyn.cz

 

Hymna anesteziologů: www.youtube.com


Další zajímavé odkazy zde.

 

 

Platinový partner
Zlatý partner
Stříbrný partner

www.sdaim.cz

Developed by MagicWARE | Počet návštěvníků: visitors Články vyjadřují názory autorů a jsou majetkem ČSARIM © 1998-2017 ČSARIM