Úvodní slovo

Vážené kolegyně a kolegové,

       Zvolili jste nový výbor naší odborné společnosti na léta 2015 – 2018. Děkujeme vám za vaše hlasy i podporu, kterou cítíme jako významný závazek. Volební účast ve druhém kole činila 28,7%, což dává výboru dostatečně silný mandát, silnější než v minulosti. Jen pro srovnání – celostátní volební účast v loňských senátních volbách činila 17% a v eurovolbách 18,2%... Česká společnost anesteziologie, resuscitace a intenzívní medicíny vstupuje do nového období jako silná, dobře konsolidovaná a svých cílů si vědomá složka České lékařské společnosti Jana Ev. Purkyně. Zvolení členové výboru nyní společně pracují na programovém prohlášení , se kterým vás seznámíme v době co nejkratší. Co v něm určitě nebude chybět? Budeme usilovat o co nejvyšší odbornou i organizační úroveň námi pořádaných či zaštítěných vědeckých a vzdělávacích aktivit. Jejich odborný záběr bude i nadále zahrnovat činnost anesteziologickou – tedy perioperační medicínu, intenzívní péči ve všech jejích formách a problematiku léčby bolesti. Budeme otevření mezioborové spolupráci a spolupráci lékařských i nelékařských profesí. V úsilí o kvalitu, bezpečnost a dostupnost naší péče nelze polevit. Pacienti to od nás očekávají. S tím souvisí i otázka oborového vzdělávání. Se současnou podobou specializačního vzdělávání je spokojen jen málokdo a je tak velmi pravděpodobné, že se výbor bude muset angažovat v úpravě jeho náplně i organizační podoby. Zcela jistě budeme pokračovat v přípravě doporučených postupů. Nejsou to dogmata, ale pomocníci při zajišťování kvalitní a bezpečné péče a měly by být i argumentem při jednání s plátci zdravotní péče i managementy zdravotnických zařízení. Před výborem stojí také naprosto ojedinělá výzva – příprava světového kongresu anesteziologů v Praze v roce 2020. Vyžádá si to širokou mezinárodní spolupráci a velmi intenzívní všestrannou přípravu na domácí půdě. Před takovým úkolem jsme nikdy nestáli. Nicméně, v roce 2018 kdy budeme ze svých funkcí skládat účty, musí být kongres v hlavních rysech zajištěn organizačně, odborně i finančně. Výbor naší odborné společnosti by však nemohl pracovat bez vaší podpory – velmi o ní stojíme. Podporou myslíme i kritická slova, bez zpětné vazby od nejširší členské základny odborná společnost fungovat nemůže. Cesty komunikace budou pro tento účel dostatečné. Byli jsme zvoleni vašimi hlasy a jen vám se ze svých funkcí můžeme zodpovídat.


prof. MUDr. Karel Cvachovec, CSc., MBA
předseda výboru ČSARIM


01.04.15

Datum konání: 1. a 2. dubna 2015
Místo konání: Hotel Tereziánský dvůr, Hradec Králové
Více informací na www.akademie-upv.cz

Aktuality

Programové prohlášení výboru České společnosti anesteziologie, resuscitace a intenzivní medicíny 2015–2018 naleznete zde.

Vážené kolegyně a kolegové,
dne 7. března zemřel primář MUDr. Vladimír Miloschewsky, významný průkopník a představitel našeho oboru, nositel Medaile F. C. Opitze. Významně se zasloužil o rozvoj našeho oboru, především o rozšíření užití technik regionální anestézie. Byl skvělým učitelem a dobrým člověkem. Nezapomeneme na něj.
Parte ke stažení zde.

Sjezd zhodnotil a ukončil za přítomnosti 125 delegátů všech odborných společností a Spolků lékařů funkční období let 2011–2014. Přijal zprávu o činnosti za uvedené období, vyslovil řadu kritických připomínek především k postavení ČLS JEP ve veřejném životě, k situaci lékařů, k prognózám; formuloval v usnesení řadu návrhů pro nastávající funkční období; přijal konsenzuálním hlasováním několik změn ve stanovách a po živé diskusi i několik nových odborných společností.

Více zde.

Akce, která se koná 1. a 2. dubna 2015 v Hotelu Tereziánský dvůr v Hradci Králové, je součástí projektu České společ­nosti intenzivní medicíny nazvaného „Akademie intenzivní medicíny“. Více zde.

Další

Důležité odkazy

XXI. kongres ČSARIM: www.csarim2014.cz

Česká resuscitační rada: www.resuscitace.cz

Výukový internetový portál: www.akutne.cz

Odborný a společenský měsíčník: www.rajskyplyn.cz

 

Hymna anesteziologů: www.youtube.com


Další zajímavé odkazy zde.

 

 

Platinový partner
Zlatý partner
Stříbrný partner

www.sdaim.cz

Developed by MagicWare Developed by MagicWARE | Počet návštěvníků: visitors Články vyjadřují názory autorů a jsou majetkem ČSARIM © 1998-2015 ČSARIM