Kongres České společnosti anesteziologie, resuscitace a intenzivní medicíny

Úvodní slovo

Vážené kolegyně a kolegové,

       Zvolili jste nový výbor naší odborné společnosti na léta 2015 – 2018. Děkujeme vám za vaše hlasy i podporu, kterou cítíme jako významný závazek. Volební účast ve druhém kole činila 28,7%, což dává výboru dostatečně silný mandát, silnější než v minulosti. Jen pro srovnání – celostátní volební účast v loňských senátních volbách činila 17% a v eurovolbách 18,2%... Česká společnost anesteziologie, resuscitace a intenzívní medicíny vstupuje do nového období jako silná, dobře konsolidovaná a svých cílů si vědomá složka České lékařské společnosti Jana Ev. Purkyně. Zvolení členové výboru nyní společně pracují na programovém prohlášení , se kterým vás seznámíme v době co nejkratší. Co v něm určitě nebude chybět? Budeme usilovat o co nejvyšší odbornou i organizační úroveň námi pořádaných či zaštítěných vědeckých a vzdělávacích aktivit. Jejich odborný záběr bude i nadále zahrnovat činnost anesteziologickou – tedy perioperační medicínu, intenzívní péči ve všech jejích formách a problematiku léčby bolesti. Budeme otevření mezioborové spolupráci a spolupráci lékařských i nelékařských profesí. V úsilí o kvalitu, bezpečnost a dostupnost naší péče nelze polevit. Pacienti to od nás očekávají. S tím souvisí i otázka oborového vzdělávání. Se současnou podobou specializačního vzdělávání je spokojen jen málokdo a je tak velmi pravděpodobné, že se výbor bude muset angažovat v úpravě jeho náplně i organizační podoby. Zcela jistě budeme pokračovat v přípravě doporučených postupů. Nejsou to dogmata, ale pomocníci při zajišťování kvalitní a bezpečné péče a měly by být i argumentem při jednání s plátci zdravotní péče i managementy zdravotnických zařízení. Před výborem stojí také naprosto ojedinělá výzva – příprava světového kongresu anesteziologů v Praze v roce 2020. Vyžádá si to širokou mezinárodní spolupráci a velmi intenzívní všestrannou přípravu na domácí půdě. Před takovým úkolem jsme nikdy nestáli. Nicméně, v roce 2018 kdy budeme ze svých funkcí skládat účty, musí být kongres v hlavních rysech zajištěn organizačně, odborně i finančně. Výbor naší odborné společnosti by však nemohl pracovat bez vaší podpory – velmi o ní stojíme. Podporou myslíme i kritická slova, bez zpětné vazby od nejširší členské základny odborná společnost fungovat nemůže. Cesty komunikace budou pro tento účel dostatečné. Byli jsme zvoleni vašimi hlasy a jen vám se ze svých funkcí můžeme zodpovídat.


prof. MUDr. Karel Cvachovec, CSc., MBA
předseda výboru ČSARIM


05.10.16

Datum konání: 5. až 8. října 2016
Místo konání: Clarion Congress Hotel Prague – Vysočany, Praha
Více informací na www.csarim2016.cz

Aktuality

Série seminářů s názvem Život ohrožující krvácení v perioperativní medicíně A U traumat se bude konat na podzim 6 městech po celé České republice. Akci organizuje společnost GUARANT International spol. s.r.o. pod záštitou ČSARIM a ČSIM za podpory edukačního grantu CSL Behring s.r.o, Odborným garantem seminářů je prof. MUDr. Vladimír Černý, Ph.D., FCCM. Bližší informace včetně možnosti se přihlásit naleznete na webových stránkách http://www.guarant.eu/zok2016/
Ve dnech 8-9. září 2016 se uskuteční v Ostravě. I. Cadever workshop v regionální anestezii a cévních přístupech.
Bližší informace naleznete na https://www.feedbackform.cz/sonoakademie/cadaver_workshop_8_9_2016/uvod.html
24. března 2016 se v Lékařském domě ČLS JEP konal již druhý ročník diskuzního setkání Nenaplněné priority v oboru. Více než 40 primářů a zástupců nemocnic diskutovali na dvě témata - Otázky vzdělávání a Spolupráce s NLZP.24. března 2016 se v Lékařském domě ČLS JEP konal již druhý ročník diskuzního setkání Nenaplněné priority v oboru. Více než 40 primářů a zástupců nemocnic diskutovali na dvě témata - Otázky vzdělávání a Spolupráce s NLZP. Zápis ke stažení je dostupný ZDE.

Praxbind (idarucizumab) je specifický přípravek k reverzi účinku dabigatranu a je indikován u dospělých pacientů léčených přípravkem Pradaxa (dabigatran-etexilát) v situacích, kdy je třeba urychleně zvrátit jeho antikoagulační účinky: při naléhavých chirurgických/urgentních výkonech, při život ohrožujícím nebo nekontrolovaném krvácení. Doporučená dávka je 5 g (2 x 2,5 g/50 ml). Podává se intravenózně jako dvě po sobě následující infuze, každá v délce 5 až 10 min., nebo jako bolusová injekce.
Další informace SPC Praxbind ZDE.

Další

Důležité odkazy

XXII. kongres ČSARIM: www.csarim2015.cz

Česká resuscitační rada: www.resuscitace.cz

Výukový internetový portál: www.akutne.cz

Odborný a společenský měsíčník: www.rajskyplyn.cz

 

Hymna anesteziologů: www.youtube.com


Další zajímavé odkazy zde.

 

 

Platinový partner
Zlatý partner
Stříbrný partner

www.sdaim.cz

Developed by MagicWARE | Počet návštěvníků: visitors Články vyjadřují názory autorů a jsou majetkem ČSARIM © 1998-2016 ČSARIM