XXIV. kongres České společnosti anesteziologie, resuscitace a intenzivní medicíny

Nové webové stránky ČSARIM

ČSARIM

13
čvc
Uherskohradišťská nemocnice přijme: Lékaře / Lékařku –anesteziologicko-resuscitační oddělení

Bližší informace naleznete ZDE

Zobrazit
6
čvc
Stanovisko výboru ČSARIM k zajišťování odborného dozoru podle novely zákona 95/2004 Sb. (Sbírka zákonů č. 67/2017, částka 22).

Novela zákona, která vstoupí v platnost k 1. 7. 2017 má výrazný dopad na bezpečnost pacientů a ovlivní i organizaci práce oborových pracovišť.

Lékař se specializovanou způsobilostí, vykonávající odborný dozor musí být ve zdravotnické zařízení přítomen a fyzicky dosažitelný do 15 minut (§ 4 odstavec 6). Tento zákonem stanovená časový limit je pro činnosti v oboru anesteziologie a intenzívní medicína nepřijatelně dlouhý.

Lékařům s odbornou způsobilostí je třeba k výkonu povolání lékaře zajišťovat odborný dozor. Bez odborného dozoru může lékař s odbornou způsobilostí vykonávat jen ty činnosti, které odpovídají rozsahu znalostí a dovedností získaných studiem a které jsou stanovené prováděcím právním předpisem. Do doby vydání tohoto předpisu je nutno považovat zajištění odborného dozoru v plném rozsahu za nezbytné a bez dalšího vymezení činností.

Při vykonávání odborného dozoru nad lékařem s odbornou způsobilostí musí být lékař se specializovanou způsobilostí bezprostředně fyzicky dosažitelný a výkon odborného dozoru nesmí ohrozit bezpečnost péče jiných pacientů.  

Toto stanovisko se týká výkonu dozoru v řádné pracovní době, ve směnném provozu i během ústavních pohotovostních služeb.

Zajištění výkonu odborného dozoru je povinností poskytovatele zdravotních služeb (§ 4 odstavec 7).

Naléhavě žádáme, aby si školitelé uvědomovali svoji odpovědnost za bezpečnost našich pacientů  a vždy řádně zvážili, zda využijí možnosti, kterou dává věta druhá § 4 odstavec 3. Při písemném stanovení rozsahu dalších činnosti, které může lékař s odbornou způsobilostí před získáním certifikátu o absolvování základního kmene vykonávat již jen pod odborným dohledem, je třeba postupovat nanejvýš uvážlivě, zohlednit jeho zkušenost i povahu uvažovaných činností.

Prof. MUDr. Karel Cvachovec, CSc., MBA

          předseda výboru ČSARIM

Praha, 28. 6. 2017

Zobrazit
21
bře
Evropský diplom v anesteziologii a intenzivní medicíně (EDAIC)

Část 1 Evropského diplomu v anesteziologii a intenzivní medicíně (EDAIC), který je organizován Evropskou anesteziologickou společností (ESA) bude probíhat i v Praze 16. Září 2017Přihlášení je možné online přes stránky ESA ZDEČást 1 je písemná a je uznávána jako alternativa povinného písemného testu před atestací z Anesteziologie a intenzivní medicíny.

Zobrazit
19
bře
Krajská zdravotní, a.s. Nemocnice Most přijme, o.z. příjme pro oddělení Následné intenzivní péče a dlouhodobé intenzivní ošetřovatelské péče lékaře se specializovanou způsobilostí na pozici primáře

Nabízíme:

 • práci v moderním prostředí nově vybudovaného oddělení Následné intenzivní péče a dlouhodobé intenzivní ošetřovatelské péče
 • nadstandardní finanční ohodnocení
 • stabilizační příspěvek při nástupu
 • ubytování
 • podpora dalšího profesního rozvoje
 • možnost realizace klinických studií
 • možnost čerpání interní grantové podpory pro vědeckovýzkumné činnosti

Nástup možný ihned.

Pro další informace: Ing. Vojtěch Krump, tel: 733 783 899, 477 117 960, email: vojtech.krump@kzcr.eu


Zobrazit
18
bře
Vyhlášení soutěže o nejlepší odborné publikace členů ČSARIM v roce 2016

Vážené kolegyně a kolegové ,

při příležitosti XXIV. kongresu ČSARIM v Brně (7.- 9. 9. 2017) vyhlašuje výbor ČSARIM soutěž o nejlepší odborné publikace vypracované Vámi, členy ČSARIM, které byly

v roce 2016 publikovány v elektronické nebo tištěné podobě. První nebo korespondující autor musí být členem ČSARIM.

Kategorie:

 1. Počtova cena za nejlepší původní práci publikovanou v časopisu Anesteziologie a intenzivní medicína v roce 2016
 2. Keszlerova cena za nejlepší publikovanou práci s oborovou tématikou v časopise s IF v tištěné nebo elektronické verzi v průběhu roku 2016
 3. Kalendova cena za nejlepší knižní publikaci s oborovou tématikou vydanou v roce 2016
 4. Dvořáčkova cena za nejlepší původní práci v oblasti anesteziologie a perioperační medicíny publikovanou v roce 2016

Do soutěže o Keszlerovu, Kalendovu a Dvořáčkovu cenu je nutné, aby sám autor práci do soutěže přihlásil, nebo aby byla práce do soutěže navržena. Přihlášky do soutěže nebo návrhy na ocenění spolu s navrženou prací v .pdf (u článků) a/nebo originálem knižní publikace zasílejte do 31.5.2017 na adresu :

MUDr Ivan Herold, CSc., Anesteziologicko resuscitační oddělení,
oblastní nemocnice Mladá Boleslav a.s.
V. Klementa 147, 293 01 Mladá Boleslav nebo ivan.herold@onmb.cz.

V každé kategorii budou vyhlášeny nominované práce a vítězná práce bude odměněna částkou 20 000 Kč. Výsledky soutěže budou vyhlášeny během zahajovacího ceremoniálu XXIV. kongresu

ČSARIM v Brně.

Prof. MUDr Karel Cvachovec, CSc., MBA
předseda ČSARIM

MUDr Ivan Herold, CSc. 
2.místopředseda ČSARIM

Zobrazit
3
bře
Priority oboru anesteziologie a intenzivní medicína
Zobrazit
7
zář
XXIV. Kongres České společnosti anesteziologie, resuscitace a intenzivní medicíny ČSARIM

Místo konání: Brno – Výstaviště (pavilion E)
Webové stránky
Od: 7. zář , Do: 9. zář

Regionální Zobrazit
12
zář
WSC Spotlight: Maternal and Neonatal Sepsis

Místo konání: ONLINE
Webové stránky
Od: 12. zář , Do: 12. zář

Regionální Zobrazit
13
zář
36th Annual ESRA Congress

Místo konání: Lugano, Švýcarsko
Webové stránky
Od: 13. zář , Do: 16. zář

Mezinárodní Zobrazit
16
zář
European Diploma in Anesthesiology and Intensive Care EDAIC part I

Místo konání: různá centra v Evropě
Webové stránky
Od: 16. zář , Do: 16. zář

Mezinárodní Zobrazit
21
zář
XXV. Hálkove lekárske dni venované intenzívnej medicine

Místo konání: Dom kultúry, Čadca, Slovensko
Webové stránky
Od: 21. zář , Do: 22. zář

Mezinárodní Zobrazit
23
zář
1. Medzinárodní česko-slovenský kongres regionálnej anestézie v spolupráci s ESRA

Místo konání: Košice, Slovensko
Webové stránky
Od: 23. zář , Do: 23. zář

Mezinárodní Zobrazit
23
zář
30th ESICM Annual Congress (European Society of Intensive Care Medicine)

Místo konání: Vídeň, Rakousko
Webové stránky
Od: 23. zář , Do: 27. zář

Mezinárodní Zobrazit