Významným přínosem tohoto našeho tradičního setkání je možnost srovnávat přístup k léčbě dětských pacientů z hlediska anesteziologa i pediatra intenzivisty a nepochybně také účast našich vzácných kolegů ze Slovenska, s nimiž nás pojí dlouholetá spolupráce a osobní přátelství. Zpět do kalendář akcí
16. Česko-Slovenský kongres dětské anestézie, intenzívní péče a urgentní medicíny