Ocenění

Při příležitosti každoročního kongresu ČSARIM vyhlašuje výbor společnosti soutěž o nejlepší odborné publikace vypracované Vámi, členy ČSARIM, které byly publikovány v elektronické nebo tištěné podobě. První nebo korespondující autor musí být členem ČSARIM. V každé kategorii jsou vyhlášeny nominované práce a vítězná práce je odměněna částkou 20 000 Kč. Výsledky soutěže jsou vyhlášovány během zahajovacího ceremoniálu kongresu ČSARIM.
Dále společnost při příležitosti kongresu uděluje Medaili Celestýna Opitze, oceňuje Osobnost roku a vyslovuje Uznání.