Česká společnost anesteziologie resuscitace a intenzivní medicíny

ČSARIM je dobrovolnou odborně vědeckou organizací. Sdružuje lékaře, střední zdravotnické pracovníky i jiné pracovníky zabývající se urgentní medicínou, anesteziologií, intenzivní a resuscitační péčí, příp. činností s oborem A-R související.

 

WCA 2021


WCA 2021 bude s ohledem na pandemii COVID-19 plně virtuální. Zveme tímto všechny členy ČSARIM a nejen je k účasti na této anesteziologické události světového významu.
 

Novinky

Anestezie u vzácných onemocnění

Cílem projektu OrphanAnesthesia je zveřejnění doporučení pro anesteziologický management pacientů se vzácnými onemocněními. OrphanAnesthesia tedy doufá, že u těchto pacientů se zlepší bezpečnost anestezie. více informací

Stanovisko k obnovování elektivní operační péče

Stanovisko výboru ČSARIM 23/2021 k obnovování elektivní operační péče a souvisejícím otázkám více informací

Stanovisko k indikaci vyšetření prokalcitoninu

Stanovisko výboru ČSARIM č. 20/2021 k indikaci vyšetření prokalcitoninu u hospitalizovaných pacientů s covid-19 více informací

Nadcházející akce

Třetí seminář série  bude na téma "Život ohrožující krvácení z pohledu specialisty v oboru perioperační medicíny".  více informací
Po jednoroční odmlce si Vás dovolujeme pozvat na již 9. ročník Svatomartinských hemodynamických dnů,
odbornou akci Akademie ČSIM, která se koná s podporou ČSARIM a FN u Svaté Anny v Brně. více informací
Opět se sejdeme na AKUTNĚ.CZ více informací