Česká společnost anesteziologie resuscitace a intenzivní medicíny

ČSARIM je dobrovolnou odborně vědeckou organizací. Sdružuje lékaře, střední zdravotnické pracovníky i jiné pracovníky zabývající se urgentní medicínou, anesteziologií, intenzivní a resuscitační péčí, příp. činností s oborem A-R související.

 

XXX. kongres ČSARIM

XXX. kongres České společnosti anesteziologie, resuscitace a intenzivní medicíny se bude konat 19.21. 9. 2024 v Brně v prostorách pavilonu E Brněnského výstaviště.
 

Novinky

Nominace významných osobností

Dovolujeme si Vás oslovit s možností nominovat významné osobnosti našeho oboru na následující ocenění: Medaile Celestýna Opitze, Osobnost oboru, Lemonova přednáška a Uznání za celoživotní práci v oboru a významný přínos k jeho rozvoji. více informací

Publikační ceny ČSARIM 2023

Výbor ČSARIM vyhlašuje soutěž o nejlepší odborné publikace vypracované členy ČSARIM. více informací

XXX. kongres ČSARIM - registrace účastníků a sběr abstraktů

Sběr abstraktů a registrace na výroční XXX. kongres ČSARIM jsou již spuštěny. více informací

Nadcházející akce

který pořádají KARIM a Centrum plicní endoskopie VFN a 1.LF UK
a Česká společnost pro anesteziologii, resuscitaci a intenzivní medicínu pod záštitou ČSIM více informací
Pořádá Klinika dětské anesteziologie a resuscitace LF MU a Pediatrická klinika LF MU a Fakultní nemocnice Brno více informací
29th Annual Meeting of SESAM in Prague, 19 - 21 June 2024 více informací