Sekce společnosti

Sekce odborné společnosti vznikají za účelem rozvíjení poznání a spolupráce v oblastech definovaných názvem sekce, případně jejich stanovami. Sekce vyvíjejí činnost nezávisle, avšak v souladu se záměrem mateřské odborné společnosti. V současnosti má ČSARIM aktivních devět sekcí, které se prezentují samostanou činností nebo na národních či mezinárodních fórech.