Edukační cíle sympozia
 
  1. Přehled současných názorů na léčbu kyslíkem v kontextu perioperační, intenzivní a následné péče
  2. Aktuální pohled na toxicitu kyslíku a implikace do klinické praxe
  3. Přehled současných názorů na roli hyperbarické oxygenoterapie v klinické medicíně s důrazem na problematiku kritických stavů
Zpět do kalendář akcí
3. focused sympozium ČSARIM