Tato akce je součástí projektu nazvaného "Akademie intenzivní medicíny", který patří mezi edukační aktivity České společnosti intenzivní medicíny.
První den bude po teoretickém úvodu spočívat hlavní těžiště workshopu v interaktivních kazuistikách a řešení modelových situací, druhý den v praktickém nácviku vybraných ventilačních postupů na animálním modelu, se kterým máme v Hradci Králové mnohaleté zkušenosti.  
Na základě diskuzí s účastníky předchozích ročníků jsme opět mírně upravili témata a náplně sdělení tak, aby byly lépe srozumitelné, ještě více interaktivní a prakticky přínosné.
U účastníků předpokládáme určitou výchozí znalost problematiky a používané terminologie, alespoň na úrovni znalosti základních fyziologických a patofyziologických principů umělé plicní ventilace a terminologie ventilačních režimů.  

Těšíme se na shledání s Vámi na této neformální a prakticky zaměřené odborné akci.více informací zde
 
Termín konání:
16.–17. 4. 2024

Místo konání:
KONGRESOVÉ CENTRUM ALDIS
Eliščino nábřeží 375, 500 02 Hradec Králové

Ubytování:
EA Congress Hotel Aldis
 
Registrace:
Registrační formulář je k dispozici ZDE Zpět do kalendář akcí