XXVII. kongres České společnosti anesteziologie, resuscitace a intenzivní medicíny a Slovenskej spoločnosti anesteziologie a intenzivnej medicíny proběhne dne 4. 9. 2021 ve formátu on-line v jedné sekci. Odborný program bude vysílán „živě“ z přenosového studia v Praze. Výše registračního poplatku bude pro členy ČSARIM a SSAIM 1000 Kč (včetně přístupu na WCA), pro ostatní 1200 Kč (bez přístupu na WCA).

Prezident kongresu
prof. MUDr. Vladimír Černý, Ph.D., FCCM

Čestný prezident kongresu
prof. MUDr. Karel Cvachovec, CSc., MBA

Vědecký výbor
doc. MUDr. Jan Bláha, Ph.D., MHA
prof. MUDr. Vladimír Černý, Ph.D., FCCM
prof. MUDr. Petr Štourač, Ph.D.
doc. MUDr. Roman Záhorec, CSc.
doc. MUDr. Jozef Firment, Ph.D.

Odborný program bude probíhat převážně ve formátu diskusních kulatých stolů k aktuálním tématům oboru. Součástí programu bude vyhlášení tradičních cen ČSARIM za publikační činnost a Lemonova přednáška.

REGISTRACE ZDE

Předběžný odborný program:
• Albumin a jeho racionální použití v klinické praxi – update 2021
• Implementace konceptu Patient Blood Management v ČR
• Implementace konceptu ERAS v ČR
• Předanestetické vyšetření – diskuse k aktualizaci Doporučeného postupu ČSARIM
• Zásady bezpečné anesteziologické péče – diskuse k aktualizaci Doporučeného postupu ČSARIM

Aktuální program a další informace najdete na stránkách pořadatele zde

Zpět do kalendář akcí
XXVII. kongres ČSARIM a SSAIM