XXIX. kongres České společnosti anesteziologie, resuscitace a intenzivní medicíny pro Vás nyní připravujeme.

Zpět do kalendář akcí
XXIX. kongres ČSARIM